Hur kan man hjälpa hyresgäster att hushålla med el i en tid då elkostnader skenar?

Bland många boende finns en stark oro just nu över skenande elpriser och ökade fasta kostnader. Vissa av dessa kostnader som exempelvis både värme och vatten påverkar även hyresvärdens ekonomi. Så vad kan man göra som bostadsaktör för att landa i en så hållbar situation som möjligt för båda parter?

2022.11.23, 01:46 av Avy-Tmpl

Maria Karlsson Godvik, customer success ansvarig på Avy-Tmpl kommenterar; ”Det finns flera sätt för bostadsaktörer att stötta boende till att förändra vanor och hushålla med el och minska klimatavtrycket. Tydlig kommunikation med tips och konkret information om vad som förbrukar mest el i hemmet har varit ett populärt sätt. Att erbjuda trygga, utvalda avtal samt visualisering av förbrukningen för högre grad av individuell kontroll är ett annat. Och sedan finns det mycket att göra inom nudging för att ytterligare förenkla för boende att göra smartare val i sin vardag som våra kunder börjat intressera sig för”.

Viktor Mandel, VD på Sveafastigheter kommenterar på deras initiativ att erbjuda hyresgästerna elavtal med prisgaranti direkt i deras boendeapp med möjlighet till att visualisera förbrukad el;

“Det är en naturlig service för oss att erbjuda kvalitetsgranskade tjänster kopplade till boendet för våra hyresgäster, speciellt nu i oroliga tider. ”

”Via vår boendeapp lanserade vi möjligheten för hyresgäster att utvärdera kostnaden av, och enkelt byta och signa upp för ett elavtal med prisgaranti i appen. Därefter kan boende visualisera och följa sin elförbrukning. Det är en naturlig service för oss att erbjuda kvalitetsgranskade tjänster kopplade till boendet för våra hyresgäster, speciellt nu i oroliga tider. Vi ser ett högt intresse för tjänsten med 47% av alla nyinflyttade hyresgäster som väljer att gå vidare med detta elavtal, och en markant ökning i användandet av funktionen att visualisera och följa sin elförbrukning.”


Visualisering av elförbrukning i boendeappen

Och för Magnus Jägre, Hållbarhets- och innovationschef på Studentbostäder i Norden AB (publ), är det en tydlig och effektiv kommunikation som gäller;

”Det känns viktigt för oss att kunna upplysa boende om vad de kan göra för att sänka sin elförbrukning för att undvika skyhöga kostnader. Vi kommer att gå ut med artiklar och tydliggöra hur våra hyresgäster kan spara på energi för både plånbok och vår planets framtid i tuffa tider. Vi har redan påbörjat arbetet med att skicka ut tips om att inte ta för långa varma duschar och se till att felanmäla en droppande kran, rinnande toalett eller otäta fönster snabbt för att inte slösa onödigt på resurser. Allt detta gör vi framförallt via vår boendeapp där vi har en hög engagemangsgrad som gör att vi snabbt når ut med våra budskap till majoriteten av alla hyresgäster”.

“Det känns viktigt för oss att kunna upplysa boende om vad de kan göra för att sänka sin elförbrukning för att undvika skyhöga kostnader”

Både Sveafastigheter och Studentbostäder i Norden AB (publ) är kunder till Avy-Tmpl och använder sig av en eller flera av följande moduler för ovannämnda uttalanden; Kommunikation, boendetjänster och visualisering av elförbrukning. I genomsnitt är det drygt 30% av nya hyresgäster som byter elavtal och sänker sin genomsnittliga kostnad med 10%. Att kunna följa och visualisera sin elförbrukning har blivit allt viktigare för boende i dessa tider med en ökning i användandet av funktionen om 102% i oktober jämfört med juli månad.