Vårt löfte

Förväntningar på fastighetsbolagen om att adressera hållbarhetsfrågor ökar ständigt och drivs av såväl boende som nya EU regler och interna mål. Vi hjälper fastighets-aktörer att erbjuda en mer hållbar boenderesa som ger en bättre och tryggare boendemiljö, reducerar klimatavtrycket och gör det enklare att hushålla med resurser.

Den hållbara boenderesan

Vår boendeplattform ger fastighetsägaren en viktig kanal för att bidra till tryggare och mer inkluderande områden, samt inspirera och förenkla för boende att minska sitt klimatavtryck. Bland våra kunder finns några av de mest ambitiösa fastighetsbolagen som sätter mål, informerar och för en aktiv dialog med boende för att motivera till informerade val och förändrade vanor för att hushålla med och ta god hand om tillgängliga resurser. Vi har goda exempel på den förändring som sker genom att uppmärksamma effekten av vad många små insatser sammantaget kan göra.

Det är i förvaltningsskedet som potentialen finns

Fastighetsbolagen har en viktig roll att spela i den hållbara omställningen, både vad gäller trygghet, resurseffektivitet och hälsa i och kring fastigheterna. En stor del av Sveriges totala klimatpåverkan sker i förvaltningsskedet när boende konsumerar elektricitet, vatten och genererar mängder med avfall. Enligt den nya EU lagstiftningen (Scope 3) är det numera fastighetsägarens ansvar att redovisa hur klimatavtrycket hos boende ser ut och arbetet för att reducera detta. Det är även i förvaltningsskedet som rätt kommunikation, information och insatser kan förbättra trygghet och attraktivitet. Vi ger fastighetsbolagen vägledning och inspiration hur det går att göra verklig skillnad i dessa aktuella och viktiga frågor.

Funktioner på vår plattform som stöttar en hållbar boenderesa

Ökad trygghet

 • Information och kommunikation
 • Digitala enkäter
 • Community – gemenskap
 • Trygghetstjänster
 • Nudging – dagens tips
 • Chat – tillgänglighet

Enklare förvaltning

 • Pappersfri avisering och betalning
 • Digital nyckelhantering
 • Inflyttningstjänst
 • Smart ärendehantering
 • Smidiga tillval

Hållbar konsumtion

 • Kvalitetsgranskade boendetjänster
 • Automatisk hemförsäkring
 • Trygghetsförsäkring
 • Grön enkelt billig el – elavtal
 • IMD – visualisering av el- och värmeförbrukning
 • Cirkulära resurser – bil och cykel

Så arbetar vi med våra kunder för ökad hållbarhet

Exempel på hur våra kunder arbetar med den hållbara boenderesan

Hållbarhetskategori: Hållbar konsumtion

Prisgaranti på elavtal med enkel uppföljning av elförbrukning för hyresgäster hos Sveafastigheter

Hållbarhetskategori: Ökad trygghet

Ökad trygghet och förbättrad granngemenskap via digitalt forum och community hos MKB

Hållbarhetskategori: Ökad trygghet

Digitala enkäter för ökad kunddialog och trygghet hos Aranäs

Hållbarhetskategori: Ökad trygghet

Inflyttningstjänst och automatisk hemförsäkring hos Heba

Hållbarhetskategori: Hållbar konsumtion

Unik trygghetsförsäkring med automatisk täckning för boende i tre månader hos Neobo

Hållbarhetskategori: Enklare förvaltning

Från 42% till 14% pappersbaserad hyresavsiering hos Aranäs

Hållbarhetskategori: Enklare förvaltning

Över 96% av hyresgästerna använder inflyttningstjänsten vid tillträde hos Mannersons