Vår produkt –
så fungerar den

Vår produkt är designad så att du som bostadsaktör ska kunna erbjuda smart och relevant service genom hela kundresan, och lägga grunden för en bättre fastighetsaffär.

Vår produkt –
så fungerar den

Vår produkt är designad så att du som bostadsaktör ska kunna erbjuda smart och relevant service genom hela kundresan, och lägga grunden för en bättre fastighetsaffär.

Senaste teknologin

Fjärde generationens boendeupplevelse

Genom den senaste teknologin förändrar vi sättet som fastighetsbolagen kan skapa ökat värde och interagera med boende.

Kostnadseffektiva lösningar på kritiska processer Ökad tillgänglighet för boende AI
Kundgränssnitt

Navet för boende

Ett integrerat och användarvänligt gränssnitt blir navet för allt som rör bostaden. Genom app eller web kan du som fastighetsägare nå ut till boende och skapa engagemang med all den service du erbjuder.

Samlat gränssnitt Betalning, smart felanmälan, tjänster med mera Utformad från boendes perspektiv
Adminpanel

Utforma boendeupplevelsen

Adminpanelen är ett kraftfullt verktyg för att konfigurera, hantera och följa upp på kundupplevelsen genom hela boendet.

Skräddarsy kundupplevelsen Snabb hantering Användarvänligt för medarbetare
Boendetjänster

Kvalitetsgranskade tjänster redo att lanseras

Från dag ett kan du som bostadsaktör erbjuda noggrant utvalda, upphandlade och integrerade boendetjänster från vårt färdiga sortiment, direkt till boende i appen.

Kvalitetsgranskade tjänster Köpkraft på marknaden Unika erbjudanden för boende
Kundinsikt

Kundkännedom för rätt beslut

Genom användardata kombinerat med input från övriga system tar du del av nya insikter om boende, en förutsättning för att lyckas med att utveckla kundupplevelsen och för att fatta informerade beslut.

Kombinerad data Månatliga rapporter Lättlästa dashboards
Integrationer

Det digitala ekosystemet

Vi levererar en integrerad tjänst med bred funktionalitet genom vårt öppna API, inbäddade funktioner från externa system samt standardintegrationer till ledande fastighetssystem och serviceleverantörer. Utveckling och förvaltning sker av oss.

Öppna APIer Standardintegrationer Inbäddade funktioner

Senaste teknologin

Med den senaste teknologin förändrar vi sättet som fastighetsbolagen kan skapa ökat värde och interagera med boende. Vår AI-lösning avlastar, möjliggör och hanterar processer för en personligt anpassad boendeupplevelse, med en ny nivå av service i vardagen.

Kundgränssnitt

Ett samlat gränssnitt i app eller web blir navet för allt som rör boendet. Här betalar boende räkningar, bokar gemensamma ytor, handlar extra service, får information och chattar med grannar och förvaltare. 88% laddar ner sin boendeapp vid inflyttning och över 70% använder appen varje vecka. I genomsnitt betalar 55-70% av alla användare sin hyra eller avgift via appen.

En innovation för bättre service

Användarvänliga gränssnitt ger mervärde till kund eftersom de effektivt samlar det mesta kring hemmet. I appen eller via web kan boende hantera all nödvändig funktionalitet som hyresbetalning, felanmälan, informationsflöden och bokningar för sina hem, men även ta del av noggrant utvalda tjänster och produkter som förbättrar hela boendeupplevelsen. Med bolagsspecifik data och AI effektiviserar vi även kärnprocesser så som kommunikation och felanmälan upp till 40%.

Förvaltning
 • Betala hyran
 • Inflyttningstjänst
 • Utflyttningstjänst
 • Smart ärendehantering
 • Bibliotek
 • E-signering
 • Gästkonton
 • Bokning
Kommunikation
 • Community
 • Anslagstavla
 • Undersökning
 • Kontakter
 • Notisinställningar
 • Chat (standard, AI, video)
Boendetjänster
 • Produkter
 • Tjänster
 • Abonnemang
 • Tillval
 • Betalning
Smarta hem
 • Visualisering av förbrukning
 • Nyckeldistribution
 • Digital access
 • AI-lösning för inkommande ärenden

Adminpanel

Adminpanelen är ett kraftfullt verktyg för att konfigurera, hantera och följa upp på kundupplevelsen genom hela boendet. Den är rollbaserad och anpassad för att möta ett varierat behov hos medarbetare som kan arbeta från såväl dator som mobil, med utvalda moduler som behövs för det dagliga arbetet.

Här skapas kundresan genom hela boendet

I adminpanelen skapas och hanteras den varumärkesanpassade boendeupplevelsen som når ut till boende via appen. Vill ni inte arbeta i ett nytt gränssnitt har vi utvecklade APIer som gör att ni kan ta del av denna funktionalitet från befintligt fastighets- och CRM system.

Konfigurera

I detta läge skapas helhetsupplevelsen för boende med val av funktionalitet ner på fastighetsnivå för att kunna möta ett varierat behov hos olika kundsegment genom hela kundresan. Allting är varumärkesanpassat.

Hantera

Här hanterar medarbetare ärenden, erbjuder tjänster i marknadsplatsen, lägger upp informationsdokument, ordnar med bokningsbara resurser, kommunicerar och mycket, mycket mer.

Följ upp

Här visas kundinsikter som användarengagemang samt vilka boendetjänster som väcker störst intresse. Insikter som blir grunden till relevanta beslut kring det fortsatta arbetet med boendeupplevelsen.

Utbud av boendetjänster

Från dag ett kan du som bostadsaktör erbjuda noggrant utvalda, upphandlade och integrerade boendetjänster från vårt färdiga sortiment, direkt till boende i appen. Vi gör hela jobbet och har ett dedikerat team som utvärderar de bästa leverantörerna inom respektive kategori för de områden som vi vet att boende har behov av och vill köpa via sin hyresvärd eller styrelse.

Ett färdigpaketerat utbud av tjänster

  Försäkring

  Automatisk försäkring för hem och boendekostnad direkt från inflyttning i upp till 3 månader.

  Förvaring

  Smart magasinering med digital översikt och on-demand leverans direkt till hemmet.

  Elavtal

  Slå på elen med några klick och slipp ha koll på anläggningsID och ta kontakt med tidigare el-leverantör

  Tjänster i hemmet

  RUT och ROT-tjänster med allt från flyttstäd och flytthjälp till att renovering och hemtjänst.

  Tv och bredband

  Gratismånader med TV-kanaler och individuella priserbjudanden för bredband tillgängliga för den specifika fastigheten

  Säkerhet

  Brandsäkerhetsprodukter och first aid kit att snabbt klicka hem

Kundinsikt

Få tillgång till lättöverskådlig data för att öka din kundkännedom, fatta insiktsfulla beslut, ge mer relevant service och öka konverteringen.

Affärsutveckla med rätt insikter

Lär dig vad dina kunder efterfrågar och har behov av och utveckla din affär baserat på data och insikter. Med vår data får du löpande information om de funktioner som används oftast, vilken boendetjänst som är mest uppskattad och hur dina kunder använder appen och mycket mer. På så sätt kan du öka relevans och träffsäkerhet av din service.

 • Användardata

  Per geografiskt område, fastighetstyp eller specifika objekt.

 • Besöksdata

  Antal besökare och tid spenderad. Totalt, per kategori eller produkt.

 • Antal ordrar

  Antal ordrar totalt / per fastighhet / per objekt

 • Kundnöjdhet

  Hur nöjda är boende inom olika kategorier av boendeupplevelsen.

 • Konverteringsgrad

  Hur konverterar tjänst eller produkt per fastighet- eller användartyp.

 • Försäljning

  Total försäljning boende, kategori, produkt eller fastighet.

 • Engagemang

  Användarengagemang, öppningsfrekvens och återkoppling på e-post och kampanjer.

 • Betalningsdata

  Betalningsmönster per geografiskt område, fastighetstyp eller specifikt objekt.

 • Kundundersökning

  Undersökningar för insikter om kundbehov och förväntningar.

Kundkännedom som ger resultat

Kundkännedom leder till relevant service , ökat förtroende och möjligheten att kunna erbjuda rätt service vid rätt tillfälle.

Här ser du ett best-case exempel från en av våra kunder.

 • 58%

  Handlar el-avtal

 • 100%

  Handlar hemförsäkring

Integrationer

Avy samarbetar med majoriteten av Nordens ledande fastighetssystem och ett stort antal serviceleverantörer som är bäst inom sitt område. Detta gör att vi kan leverera en integrerad tjänst med bred funktionalitet och minimal handpåläggning för verksamheten.

Vi pratar med andra system i er verksamhet

Vår lösning kan integreras med ert fastighets- och övriga IT-system för att fungera med interna verksamhetsprocesser och ge en sömlös användarupplevelse för hela organisationen.

Avy API

Vårt öppna API används för robusta integrationer med Avy. APIet omfattar merparten av vår plattform med hyresgästdatabas, hyresavier, kundfakturor, bibliotek, community, IMD samt bokning.

Inbäddade funktioner

Detta ramverk möjliggör att visa funktioner som finns på andra ställen som 'Mina Sidor' direkt i boendeappen och används när integrationer via APIer inte är den bästa vägen framåt.

Standardintegrationer

Avy bygger och underhåller även ett antal standardintegrationer där vi använder oss av branschstandarder som FAST API, och APIer från samarbetspartners för att skapa sömlösa integrationer.

Avys digitala ekosystem

Starka samarbeten, integrationer och fungerande API:er är vad som krävs för att kunna erbjuda en heltäckande digital service som ingen enskild leverantör kan erbjuda. Det är även en förutsättning för smidig implementation som bidrar till kostnadsbesparingar på flera fronter hos kundens organisation. Här ser du en översikt av befintliga system som vi kan integrera mot.