Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för Avy (Svenska)

Att säkerställa att alla kan använda våra plattformar är en betydande del av vår kärnverksamhet och vision.  Avy är fast beslutna i att erbjuda digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och förbättrar därför kontinuerligt användarupplevelsen för alla och tillämpar tillgänglighetsstandarder som en del av arbetet.

Hur vi arbetar med tillgänglighet

Vi på Avy vill vara inkluderande och erbjuda en plattform för alla. Det är därför vi strävar efter att uppnå Europeiska Unionens tillgänglighetsstandard WCAG 2.2. I denna redogörelse finner du därför detaljer om vår vision, och vår strategi för hur vi ska arbeta mot att uppfylla WCAG 2.2.

Det är vår ambition att ha externa såväl som interna granskningar regelbundet utförda för samtliga delar av vår produktportfolio, för att säkerställa att vi lever upp till aktuella krav och rekommendationer.

Initiativ som än så länge har utförts är Identifiering av tillgänglighetsbrister i våra produkter, Skapande av nya arbetsprocesser där tillgänglighetsarbetet är en integrerad del, samt Stärkt medvetenhet och mognad kring tillgänglighet i hela vår organisation. Vi har utbildat vår organisation för att säkerställa att vi har den kompetens och den kunskap som behövs för att bygga våra produkter i enlighet med aktuella krav och standarder.

Nuvarande status

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definierar krav och rekommendationer för designers och utvecklare för att ge stöd i arbetet i att förbättra tillgängligheten för användare med funktionsnedsättningar. Avys produkter gick igenom en extern granskningsprocess under 2022, där ett antal barriärer och brister identifierades. Vidare driver vi ett internt granskningsarbete på regelbunden basis som hjälper oss att identifiera och korrigera ytterligare förbättringsområden. Avy uppfyller för nuvarande endast delar av WCAG 2.2, vilket innebär att få eller ett antal delar av produkterna inte uppfyller kraven i sin helhet.

Kända brister
Assisterande teknologier

Skärmläsare
Avys plattformar stödjer för närvarande inte användandet av skärmläsande mjukvaror såsom Google’s TalkBack eller Apple’s VoiceOver.

Tangentbordnavigering
Avys plattformar stödjer för närvarande inte användandet av tangentbordsnavigering.

Adaptiva strategier

Avys plattformar stödjer för närvarande inte dynamisk textskalning. Detta innebär att användare som föredrar förstorad text eller lider av synsvårigheter kan uppleva plattformarna som svåra att använda.

Kontrast-ratio

Kontrast-ration på text, ikoner och andra icke-dekorativa element uppfyller endast kraven till viss del. Krav: 4.5:1 (löpande text) och 3:1 (större text och element).

Övrig kommentar

Identifierade brister planeras att åtgärdas löpande med start från januari 2023 och framåt.

Synpunkter och frågor

Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten i våra produkter. Om du stöter på några hinder eller problem gällande tillgängligheten i våra produkter, eller om du har några funderingar, hör av dig. Använd kontaktuupgifterna nedan, vi tar välkommet emot dina tankar.

Email: hello@avy.se

Adress:
Avy Finans AB
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm