Människan & staden

Staden består med alla dess byggnader och samhälls-funktioner av infrastruktur. Men en stad är i första hand människorna som bor i den. Det är här människor möts, livspussel ska lösas, företag ska frodas, hållbarhet för kommande generationer ska säkras. För detta krävs något grundläggande – trygghet. Och vi tror på digitalisering som ett medel för detta.

Vårt samhällsansvar

Vi lever i ett snabbt föränderligt samhälle och möts av nya samhällsutmaningar som ensamhet, segregation, utanförskap. På Avy tror vi på digitaliseringen som ett utav de medel som behövs idag för att komma till rätta med detta. Vi finns hos 16% av alla hyresgäster i Sverige. På så sätt kan vi verkligen göra skillnad tillsammans med våra kunder. Det är vårt gemensamma ansvar.

 • 01— Närvaro

  Relevant service för varje tillfälle ökar känslan av närvaro och att du som hyresvärd alltid finns till hands.

 • 02— Transparens

  Enkel och transparent service skapar högt användarengagemang och skapar boinflytande för fler.

 • 03— Långsiktighet

  Med kundkännedom och hög service kan du ta ett långsitkigt ansvar för dina kunder och de områden du verkar i.

 • 04— Tillgänglighet

  Tryggare och trivsammare bostadsområden genom tillgänglig information och kommunikation.

Boendedialog

Vikten av att vara lyhörd för sina kunder som en del i utvecklingen av kundupplevelsen är stor, och det finns många olika behov som behöver bemötas på olika sätt. Genom ökad kundkännedom kan du erbjuda relevant och träffsäker service som boende behöver och vill använda sig av från inflyttning till utflytt.

Appen har underlättat vardagen för mig i flera situationer och jag har också nyttjat servicen att boka en av cyklarna i vår cykelpool ganska ofta. Det känns dessutom som att jag har alla mina grannar mycket närmre mig – vilket känns tryggt.
Pernilla Göthe
Boende hos Index Residence