Integrationer

Vårt ekosystem av partners är en viktig grund för att leverera en marknadsledande boendeplattform. Genom noggrant utvalda partnerskap och samarbeten strävar vi efter att förbättra produkten och skapa ökad nytta för såväl fastighetsbolag som boende. Samverkan, öppenhet och flexibilitet är grundläggande för att tillsammans bygga en framtidssäker lösning – både för oss och våra kunder. Vill du samarbeta med oss så hör av dig till Avy.

Strategiska partnerskap

Våra strategiska partnerskap omfattar utvalda partners där vi tillsammans erbjuder en helhetslösning samt samarbetar aktivt i gemensamma kundprojekt. Vissa partnerskap omfattar även ett strategiskt produktsamarbete där gemensam produktutveckling drivs utifrån en målbild för hur vi tillsammans skapar en heltäckande lösning för branschen.

Övriga samarbeten

Samarbeten kring övriga produktintegrationer omfattar standardintegrationer som baseras på öppna standards.

Vill du bli partner till Avy?