För allmännyttiga bostadsbolag

Vår robusta plattform stöttar allmännyttiga bolag att attrahera hyresgäster och bemöta ett varierat behov genom en enklare och modernare service. Trygghet och bekvämlighet genom hela boenderesan skapar långsiktiga och hållbara resultat och bidrar till en verksamhet som på ett effektivt sätt kan bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Attraktivt och hållbart boende– för långsiktiga resultat

  Attraktivt boende

  Möt förväntningar på digital service från dagens kunder. Öka grannsolidaritet, nå ut, inkludera och informera.

  Varierande behov

  Bemöt varierande behov i boendet oavsett inkomst, ålder eller ursprung, med transparent och lättillgänglig service.

  Enklare och modernare service

  Bekymmersfritt boende med tillgång till en heltäckande, enkel och modern service direkt från inflyttning.

  Socialt ansvarstagande

  Samma villkor för alla oavsett boende och plats. Gör ärenden i hemmet enkla och inkluderande.

  Samhällsansvar

  Bidra till en hållbar utveckling och skapa trivsamma miljöer i och kring boendet där människan står i centrum.

  Affärsmässighet

  Långsiktiga resultat med nöjda kunder, relevant service och nya intäkter som återinvesteras för ökad kvalitet i boendet.

Användarvänlighet för alla

Vikten av att nå ut och vara en närvarande fastighetsvärd är stor för den som vill skapa trivsamma och trygga miljöer i och kring boendet. Detta kan röra sig om alltifrån effektiv kommunikation till att kunna erbjuda relevanta tjänster som förmånliga och enkla hemförsäkringar eller trygghetsförsäkringar. Det kan också handla om lokala communities för att öka grannsolidaritet där det behövs.

Boka demo
Framtidenkoncernen i Göteborg har avtal med Avy sedan 2019 och idag har samtliga 75 000 hyresgäster tillgång till boendeappen. Vår förhoppning är att appen ska underlätta vardagen för våra hyresgäster och göra det enkelt och smidigt att utföra ärenden. Vi ser även boendeappen som en viktig pusselbit för att ytterligare utveckla våra digitala boendetjänster.
Tullan Nilsson
Tullan Nilsson IT-strateg, Förvaltnings AB Framtiden

Service som
uppskattas
och når ut

 • 8/10

  Kundnöjdhet

 • 73%

  Genomsnittligt användarengagemang

 • 57 år

  Genomsnittsåldern på appanvändarna

 • 110k

  Utrullade hushåll inom allmännyttan

Vi levererar till många av
Sveriges främsta allmännyttiga bostadsbolag

Hur kommer vi igång?

Med fokus på enkelhet och säkerhet har vi optimerat vägen från uppstart till utrullning. Vi har färdigutvecklade standardintegrationer med fastighetssytem och andra populära systemleverantörer och integrerar ständigt med nya lösningar. Detta för att kunna koppla vår produkt mot din organisations befintliga flöden och processer.

Mer om implementation