Fastighetsägarens och förvaltarens digitala boendeservice

Förbättrad kundvård. Ökad lönsamhet

VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG

En digital boendeservice för BRF och hyresrätt

Avy hjälper fastighetsägare och förvaltare att skapa merintäkter och förbättra kundupplevelsen genom pappersfria kundrelationer och smart boendefunktionalitet.

Genom en varumärkesanpassad boendeapp kan digitala tjänster erbjudas för alla de viktigaste aspekterna av hemmet såsom service vid tillträde, betalning av hyra, bokningar av utrymmen, felanmälan, kommunikation och löpande behov kring hemmet.

Avy finns i en GO och en ENTERPRISE version för att tillmötesgå de olika behov som finns hos mindre respektive större bostadsbolag inom både hyresrätts- och BRF segmentet.

Avy intro

Teknologi med resultat

Ökad service, nya tjänster och pappersfri smidig hantering för boende – en formula för den moderna fastighetsägaren och förvaltaren som vill förbättra NKI, skapa merintäkter och sänka administrationskostnader.

Här kan du se vilken inverkan vi haft på din bransch hittills.

 • Intäktstillväxt

  1,5%

 • Besparing avisering

  90%

 • Kundnöjdhet

  7,9

*Beror på tjänsteerbjudande

Enkla relationer

Med ett brett spektrum av social funktionalitet kan du som fastighetsägare snabbt nå, förstå och hjälpa dina kunder.

 • Direkt kommunikationskanal
 • Undersökningar och enkäter
 • Community
 • Användardata för konkreta actionpoints

Merintäkter

Med Avys e-handelsplattform skräddarsydd för bostäder kan du som fastighetsägare öka service till boendet och låta kunder ta del av unika tjänster. Färdigförhandlat eller eget utbud.

 • Service innan inflyttning
 • Viktiga tjänster kopplat till hemmet: Hemförsäkring, elavtal, säkerhet
 • Enkel administration direkt via appen
 • Skräddarsyd upplevelse

Hållbart arbete

Digital funktionalitet finns där för att ta bort administrativa och tidskrävande processer så att du har mer tid för att möta dina kunder och fokusera på affärsutveckling.

 • Integrerad aviserings och betalningslösning
 • Integrerad fel- och serviceanmälan
 • Integrerad lås och bokningsfunktionalitet
 • Minskat tryck på supportpersonal för inkommande ärenden
 • Kategorisering och automatisering av ärenden
 • Sänkta kostnader

Ett modernt erbjudande

Möt boende där de är med ett modernt och digitalt erbjudande som förväntas av dina kunder idag.

 • Boendet samlat på en plats
 • Pappersfri hantering
 • Ökad service och enkla processer

Kundcase

Här kan du läsa om hur Avy löst utmaningar och vidarearbetat möjligheter tillsammans med kunder.

Kunder och samarbetspartners

Avy arbetar bostadsbolag och förvaltare inom både hyres- och bostadsrättsegmentet. Vi arbetar även med utvalda samarbetspartners för att kunna erbjuda de bästa tjänsterna på marknaden inom olika industrier. Från grön el till hemförsäkring.

Kontakta oss om du vill veta mer.