Titta i fullskärm

Vilka trender finns gällande boendetjänster och hur ser framtiden ut om tre år?

I dagsläget erbjuder över 90% av Avy-Tmpls kunder boendetjänster, vilket innebär att detta idag börja bli ett naturligt inslag i fastighetsförvaltningen. HannahClara Vilsek som är ansvarig för boendetjänster i Avy-Tmpl gör bedömningen att nästa stora fokusområde för fastighetsbolagen är exponering även av de lokala näringsidkarna. Det är hållbarhet om något att stötta den lokala servicen i området vilket blir en vinst för såväl de boende som mer livskraftiga näringsidkare i grannskapet.

2024.02.16, 06:34 av Avy-Tmpl