Så skapar öppna fastighetssystem värde åt bostadsbolagen

Öppenhet hos system i fastighetsbranschen är en högaktuell fråga för många bostadsbolag som vill ta nästa steg i sin digitala utveckling. Vi har pratat med tre ledande fastighetssystem där frågan spelar en central roll i utvecklandet av tjänster mot sina kunder.

2022.11.29, 07:16 av Avy-Tmpl

På FAST2 pratar ni om digitala möjligheter för en fastighetsbransch i förändring – vad är det för förändring ni syftar på? Niclas Smedberg: Dagens digitala verklighet har ändrat hur bostadsbolag behöver kunna arbeta med de olika IT-systemen man har. Det är många system som ska förenkla för organisationen, och dessa måste samverka för ett bra resultat. Dessutom ser vi ett ökat fokus hos våra kunder att vilja möta de boende i en bra kanal. Att samarbeta med andra aktörer så att vi kan tillföra mervärdet av ett digitalt gränssnitt mot boende, medan vi kan fortsätta att fokusera på att förbättra alla de interna verksamhetsprocesserna som våra kunder behöver känns väldigt viktigt.

”Vi ser ett ökat fokus hos våra kunder att vilja möta de boende i en bra kanal”

Pigello grundades på tanken om att utmana branschen. Berätta mer om hur ni tänker? Alexander Olsson: Pigello grundades på grund av fastighetsbolagens starka efterfrågan av en öppen standard kopplat till system i fastighetsförvaltningen. Tidigare har fastighetsbolagen suttit i knät på fastighetssystemleverantören när det kommer till ägandet av kunddata och möjligheter till integrationer. Men med ett öppet tänk och en anpassad affärsmodell, kan vi erbjuda standardintegrationer mot nischade branschledande system som våra kunder kan använda i olika processer till fastighetssystemet. Utöver standardintegrationer har kunden även tillgång till ett öppet API för att låta andra systemleverantörer integrera mot fastighetssystemet. På så sätt utmanar vi branschen med ett nytt sätt att effektivisera vardagen för både fastighetsbolag, hyresgäster och systemleverantörer.

Fortnox är en av flera stående partners för er på DinHyresvärd. Varför då? Mats Lindberg: Med Fortnox kan vi erbjuda en smidig integrationslösning där hyresreskontran sköts i vårt system, medan all bokföring landar i Fortnox. Detta gör att vår hantering av avisering skapar bokföring enligt fastighetsbranschens krav, och är ett bra exempel på hur man kan skapa mervärde i branschen genom att arbeta tillsammans. Vi arbetar med många flera partners på liknande vis där vi på ett innovativt sätt ser till att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder, bostadsbolagen, att ta del av en helhet även om det inte är vi som gör allt själva. På så sätt är vi med och driver branschen framåt.


Niclas Smedberg, Försäljnings- och marknadschef på FAST2; Mats Lindberg, VD på DinHyresvärd; Alexander Olsson, VD på Pigello.

”I praktiken betyder detta att bostadsaktörer får tydligare kontroll över sin egen data”

Förtydliga vad det är för värden som ni öppnar upp för hos bostadsbolagen genom att arbeta med APIer och öppna system? Niclas Smedberg: Genom att arbeta med ett öppet system som standard kan våra kunder se till att den data som genereras i vårt fastighetssystem kan användas för andra leverantörer också, om så önskas. I praktiken betyder detta att bostadsaktörer får tydligare kontroll över sin egna data och kan nyttja den för alla de olika processer som man arbetar med. Detta kan gynna allt från digital överskådlighet av sina fastigheter till uthyrningsprocessen, samt något som vi märker börjar bli allt viktigare för våra kunder just nu – att förbättra kundresan och engagera hyresgästerna som bor i fastigheterna.

Hur kan ett samarbete se ut? Alexander Olsson: I ett samarbete måste kundnyttan alltid finnas och ett kundbehov ska lösas. En central del i att lösa ett kundbehov är att fastighetssystemet ska gå att integreras med andra nischade system. För att detta ska vara möjligt krävs ofta system som stödjer öppenhet och erbjuder öppna API:er. Idag integrerar Pigello med över 25 olika system som löser olika nischade delar i ett fastighetsbolags olika affärsprocesser. Med integrationer kan kunden spara mycket tid och sparar därav stora resurser genom att låta fastighetssystemet sköta flera processer automatiskt mellan olika system. Det bidrar även till smidigare hantering för boende som enkelt kan utföra alla sina ärenden i ett och samma gränssnitt, trots att funktionalitet från flera olika system kan ligga bakom.

”En central del i att lösa ett kundbehov är att fastighetssystemet ska gå att integreras med andra nischade system”

Hur ser ni på branschutvecklingen inom detta under kommande två år? Mats Lindberg: Ägandeskap av data och det digitala ekosystemet kring fastigheten är något som blir allt viktigare för bostadsbolagen och idag finns möjligheten att få system att prata med varandra på ett snabbt och smidigt sätt. Inom två år tror jag inte något bolag som står inför valet av ett nytt fastighetssystem skulle kunna välja något som är stängt. Så framtiden handlar om för beställarna att förstå vilka fastighetssystem som faktiskt kan leverera på sitt löfte om öppenhet så att det inte blir ett separat, tidskrävande och kostsamt projekt där bostadsbolaget får en stor nota i slutändan.

”Framtiden handlar om för beställarna att förstå vilka fastighetssystem som faktiskt kan leverera på sitt löfte om öppenhet”

Allt samlat i boendeappen för en smidig digital kundresa.

Avy-Tmpl samarbetar med flertalet ledande fastighets-system i Norden där Pigello, DinHyresvärd och FAST2 är några av dem. Detta för att bostadsbolagens förvaltning ska kunna ha kund i fokus, sida vid sida om de interna verksamhetsprocesserna.