Välkommen Davy.
En AI chatbot utvecklad
för fastighetsbranschen.

Nu lanserar vi
AI chatboten Davy

Utvecklingen inom AI går i en allt snabbare takt. Detta teknologiska genombrott kommer att få effekt på produktivitet, service och kvalitet i många olika processer. Så även för fastighetsbolag.

Därför lanserar vi Davy som är en AI chatbot utvecklad specifikt för fastighetsbranschen. Davy kommer att bli en ny digital medarbetare hos fastighetsbolag och förvaltare. Davy kommer att stödja i många olika processer i boenderedsan men kommer att börja sitt arbete i processen för ärendehantering där potentialen för kostnadsbesparingar är stor – och samtidigt ett område som är viktigt för kundnöjdhet.

Davy skapar nytta direkt

Vår målsättning med Davy i relation till just processen för ärendehantering är att ett fastighetsbolag senast efter 12 månader skall uppnå betydande resultat när det gäller såväl kostnader, hållbarhet och kundnöjdhet.

En chatbot för fastighetsbranschen

Det finns ett flertal skäl till att AI chatboten Davy kommer att kunna vara till mycket stor nytta för fastighetsbolag och förvaltare.
 
Davy är den enda chatboten utvecklad specifikt för fastighetsbranschen och i nära samverkan med såväl ledande fastighetsaktörer som spjutspetsföretag inom AI. Genom detta så kan vi integrera Davy med förvaltningens processer och uppnå stora vinster i effektivitet och kvalitet i flera led. Ur de boendes perspektiv så kan vi också ge ökad tillgänglighet och förbättrad service genom att ge personifierade svar på frågor om den boendes specifika boendeförhållanden på 80 olika språk – under dygnets alla timmar.

Davy är snabbt igång och kan börja arbeta. För de som redan är kunder till Avy så kan detta ske enkelt och effektivt då kunskapsdatabasen grundar sig på befintlig information i plattformen. Och som sagt, detta är bara början – Davy kommer att supportera även i andra delar av boenderesan.

Lansering

Vi kommer att erbjuda Davy för fastighetsbranschen i Sverige efter årsskiftet och för bolag som redan är
kunder till Avy-Tmpl så kommer vi att kunna komma igång med Davy redan under innevarande år.

Vill du veta mer om Davy?

Vi berättar gärna mer om Davy och hur AI kan förenkla för såväl fastighetsbolag som boende. Kontakta oss direkt via webbsidan så kommer vi ut till er och fortsätter dialogen där.

Fjärde generationens boendeupplevelse

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och sedan starten av Avy har vi haft allt vårt fokus på att skapa en bättre boenderesa – för alla parter. Med stöd av AI och annan teknologi så förändrar vi hela sättet som fastighetsbolagen interagerar med sina boende.

Nu tar vi steget in i den fjärde generationens boendeupplevelse. Teknologin kan idag avlasta, möjliggöra och hantera processer för en mer personligt anpassad boendeupplevelse oavsett var du är, vilket språk du talar med tillgänglighet under dygnets alla timmar. De boende kan erbjudas en helt ny nivå av service för att förenkla sin vardag. Genom detta skapas stora värden – för såväl fastighetsbolag som de boende. Välkommen till den fjärde generationens boendeupplevelse!