Kundcase — Slättö, Parakey och Avy

"Integrationen är en tiopoängare!"

I sin nyproducerade fastighet i Vega, söder om Stockholm, har Slättö Förvaltning automatiserat nyckelhanteringen vid in- och utflyttning. Detta har blivit möjligt genom integrationen mellan boendeplattformen Avy och Parakeys lösning för mobil access.

Integrationen mellan Avy och Parakey fokuserar på två huvudområden:
1. Möjligheten att boka utrymmen som tvättstugor och takterrasser med automatisk mobil access, samt
2. Digital nyckeldistribution där nya hyresgäster automatiskt får en mobil nyckel vid inflyttning. Slättö använder den senare funktionen för allmänna utrymmen som entréer och cykelrum i sina fastigheter.

Ingen nyckelhantering
“När vi tecknar ett hyresavtal får Avy automatiskt information om avtalet, och hyresgästen får en inbjudan att använda Parakey från den dagen hyresavtalet börjar gälla. Det innebär noll nyckelhantering för de allmänna dörrarna,” säger Oskar Gustafsson, som arbetar på Slättös förvaltningsavdelning.

Slättö Förvaltning är ett Private Equity-bolag med fokus på fastighetsinvesteringar och förvaltning av bland annat bostadsfastigheter, med en vision att alltid utveckla och digitalisera sina fastigheter. ”Vi har anpassat oss till hyreslagen och genom Parakey och Avy kan vi erbjuda en grym lösning som sparar resurser och förbättrar vår service,” fortsätter Oskar.

Integrationen är en tiopoängare!

Oskar betonar vikten av att digitala lösningar genererar mervärde för både boende och fastighetsägare. “Fastighetsbranschen är generellt konservativ, men det finns stora tids- och kostnadsbesparingar att göra med nya digitala lösningar,” säger han. ”Tid är pengar, och genom att eliminera nyckelhantering kan vi fokusera på vår kärnverksamhet. Våra externa förvaltningspartners i fastigheterna behöver heller inte lägga lika mycket tid på nyckelhantering.”

“Vi vill undvika att nycklar och portkoder kommer på avvägar, både för att förhindra obehörig access och för att ha bättre kontroll över systemen.”

Digitala lösningar en vanesak
Att använda mobilen som nyckel och betala hyran via en app kan kännas ovant i början, men Joacim Gustafsson, VD på Avy som utvecklar den digitala kundresan för bostadsbolag och förvaltare via sin boendeplattform, påpekar att det är en vanesak – man vänjer sig snabbt. Joacim jämför med digitala plånböcker: “När du skaffar exempelvis Apple Wallet, behöver du inte längre en fysisk plånbok. Med en digital nyckel finns ingen anledning att ha en fysisk nyckel längre. Allting blir smidigare. Jag tror att detta snart blir standard i alla fastigheter.”

“Det digitala ekosystemet är avgörande för oss, och därför är det viktigt att vår produkt kan integreras med befintlig fastighetsteknik. Integration med Parakey är ett bra exempel på detta” säger Joacim

Ju fler funktioner Avy kan stödja, desto mer värdefull blir produkten, menar Joacim, och betonar vikten av integration mellan olika system. Oskar instämmer: ”Drömmen är att integrera alla system.” Med integrationen mot Parakey har de ökat servicen i sitt erbjudande. Oskar lyfter avslutningsvis säkerhetsaspekten: “Vi vill undvika att nycklar och portkoder kommer på avvägar, både för att förhindra obehörig access och för att ha bättre kontroll över systemen.”

Se fler kundcase

Vill du veta mer?