Welcome to our resources page

Filled with knowledge and insights on how housing companies can create value throughout the tenant journey.

View all

Video

Video / Företagsnyheter

We are Avy!

En film om Avy som berättar mer om vilka vi är, hur vi skapar värde till våra kunder och varför vi är passionerade att skapa fantastiska boendeupplevelser.

2024.02.27

Video / Företagsnyheter

Vilka trender finns gällande boendetjänster och hur ser framtiden ut om tre år?

I dagsläget erbjuder över 90% av Avy-Tmpls kunder boendetjänster, vilket innebär att detta idag börja bli ett naturligt inslag i fastighetsförvaltningen. HannahClara Vilsek som är ansvarig för boendetjänster i Avy-Tmpl gör bedömningen att nästa stora fokusområde för fastighetsbolagen är exponering även av de lokala näringsidkarna. Det är hållbarhet om något att stötta den lokala servicen i området vilket blir en vinst för såväl de boende som mer livskraftiga näringsidkare i grannskapet.

2024.02.16

Video / Företagsnyheter

Hur ser Sveafastigheters tjänsteerbjudande ut om tre år?

Carl-David Hedén, digitaliseringsansvarig på Sveafastigheter, beskriver målbilden av en digital och sömlös boenderesa med en komplett katalog av boendetjänster på alla orter. Vidare betonas lokal förankring och ortspecifika leverantörer för att bygga relationer och stötta lokalsamhället där Sveafastigheter är verksamt.

2024.02.16

Video / Företagsnyheter

Hur resonerar fastighetsbolag kring boendetjänster?

Sveafastigheter är en pionjär inom digitalisering och har nu erbjudit sina hyresgäster boendetjänster i över fyra år. Detta arbete har inneburit erfarenheter av vad som skapar värde för såväl boende som förvaltning. I detta klipp ger Carl-David Hedén, digitaliseringsansvarig på Sveafastigheter goda råd för att bli framgångsrik med boendetjänster.

2024.02.16

Video / Företagsnyheter

Hur kan en trygghetsförsäkring underlätta i ekonomiskt oroliga tider?

Ekonomiskt otrygga tider innebär risker både för såväl hyresgäster och fastighetsägare. På ett personligt plan är en sjukskrivning eller arbetslöshet något som kan vara tufft. Att då behöva oroa sig över om pengarna räcker till hyran skapar onödig stress. Hur kan vi underlätta för de boende och minska risken för ofrivillig omflyttning? Vi vände vi oss till AXA Partners för en förmånlig trygghetsförsäkring som fastighetsbolagen kan välja att erbjuda via boendeappen. Denna produkt har blivit mycket uppskattad och fyller ett viktigt syfte för många människor. Carl Germann, Senior Account Manager på AXA Partners utvecklar i bifogat klipp varför denna försäkring blivit så väl mottagen.

2024.02.16

Video / Företagsnyheter

Finns det några hinder för allmännyttan att erbjuda boendetjänster?

Intresset för boendetjänster har ökat stark bland fastighetsbolag som idag ser olika former av boendetjänster såsom försäkringar, elavtal, bredband och flyttstäd som en viktig service och naturlig del av kunderbjudandet. Även de kommunala allmännyttiga bolagen visar nu intresse för boendetjänster - några redan igång - men har även juridiska aspekter i Kommunallagen att beakta. För att grundligt belysa frågan om några hinder föreligger, vände vi oss till Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt på Uppsala universitet. Olle Lundin konstaterar i sitt utlåtande att varken lagstiftning eller rättspraxis ställer några rättsliga hinder för boendetjänster.

2024.02.16

Video / Företagsnyheter

Kundtestimonial Davy

Vad säger våra kunder som kommit igång med Davy? Magnus Jägre, hållbarhets- och innovationschef på Studentbostäder i Norden kommenterar på hur den digitala assistenten redan efter några veckor sköter många interaktioner - och hoppas på att 90% av dialogen i kundtjänst kan hanteras av Davy i framtiden.

2023.12.14

Video / Företagsnyheter

Spara kostnader med Davy

Vi går djupare in på hur vår AI chatbot Davy ger stöd i processer som gör att fastighetsbolag och förvaltare kan spara tid, pengar och CO2 samtidigt som de boende blir nöjdare.

2023.12.05

Video / Företagsnyheter

Säg hej till Davy!

Möt Davy, världens första AI chatbot som är utvecklad exklusivt för fastighetsbranschen! Davy tar hand om hela boenderesan med start i ärendehanteringen. Chatboten erbjuder ökad tillgänglighet, kvalitet och service – till en väsentligt lägre kostnad än traditionell förvaltning.


2023.11.02

Video / Företagsnyheter

Varför just Davy?

Davy är unik. Den är utvecklad för fastighetsbolag i nära samarbete med våra kunder. Den är fullt integrerad i förvaltningens processer och levererar personligt anpassade svar till hyresgästen. Det bästa? Davy är redo att sätta igång och arbeta direkt.

2023.11.02

1/3

Subscribe to our newsletter!

And stay updated on the latest happenings with us, industry and customer insights, product news and much more.