Welcome to our resources page

Filled with knowledge and insights on how housing companies can create value throughout the tenant journey.

View all

Recently published

Video / Nya intäkter

Hur arbetar bostadsbolag med boendetjänster idag?

Det har pratats länge om vilken ytterligare service en fastighetsägare kan erbjuda sina kunder utöver själva bostaden. Kvalitetssäkrade tjänster som ökar tryggheten för boende och sänker risken för fastighetsvärden är ett tema som ligger många bostadsaktörer, privata som allmännyttiga varmt om hjärtat. Gisela Bosco på MKB kommentarer även på vikten av enkelheten i det hela ”vi ställer krav på våra hyresgäster att de ska vara hemförsäkrade när de flyttar in och med ett digitalt verktyg blir det så mycket enklare för dem” Hör mer vad Gisela Bosco, MKB och Magnus Jägre, SBS har att säga på temat.

2023.05.16

Intervju / Sustainability

Så blir socialt hållbarhetsarbete en framgång för bostadsbolag

Lena Liljendahl är expert på boendefrågor hos Sveriges Allmännytta. Med ett stort engagemang för sociala frågor och brinnande intresse för kommunikation har Lena kontakt med medlemsbolagen för att samla erfarenhet och sprida goda exempel. Vi fördjupar oss i en intervju och får höra mer om hur man skapar en bra hyresgästdialog, fördelarna med att ge utrymme åt boinflytande till hyresgästerna samt de ekonomiska vinningar det medför till förvaltningen.

2023.02.07

Video / Kostnadsbesparingar

Vad kan en boendeapp erbjuda hyresgästerna?

Vad är den stora skillnaden mellan app och webb för hyresgäster? Hur kan bostadsbolagen jobba för att erbjuda digital funktionalitet som fungerar bra utifrån hyresgästernas perspektiv, och varför är användarvänlighet viktigt? Gisela Bosco, chef för kundinnovation på MKB kommenterar på kundernas förväntan om en lättillgänglighet i att kunna hantera boendet oberoende av tid och plats.

2023.02.01

Video / Kostnadsbesparingar

Kostnadseffektiviseringar med Avy- Tmpls boendeplattform

Hur har kunder som Studentbostäder i Norden och MKB sparat pengar genom Avy-Tmpls boendeplattform? Hör vad Gisela Bosco, chef kundinnovation på MKB och Magnus Jägre, hållbarhets- och innovationschef säger, om alltifrån inflyttningsprocessen till digitala nycklar, kommunikation och grannforum.

2023.01.25

Video / Kostnadsbesparingar

Avy-Tmpl webinar: Har vi råd att inte engagera hyresgästerna?

Tiderna vi lever i ställer högre krav på kostnadseffektiviseringar och hållbarhet. Idag har inget bostadsbolag råd att inte bry sig om hyresgästerna. Många har upptäckt att en nöjd hyresgäst med en god relation till sin hyresvärd kan vara bolagets bästa resurs. Då handlar det om att förstå begreppet kundresa och att ge hyresgästen rätt verktyg för att bli engagerad.

2022.12.15

More from Avy-Tmpl

Intervju Sustainability

Så blir socialt hållbarhetsarbete en framgång för bostadsbolag

Lena Liljendahl är expert på boendefrågor hos Sveriges Allmännytta. Med ett stort engagemang för sociala frågor och brinnande intresse för kommunikation har Lena kontakt med medlemsbolagen för att samla erfarenhet och sprida goda exempel. Vi fördjupar oss i en intervju och får höra mer om hur man skapar en bra hyresgästdialog, fördelarna med att ge utrymme åt boinflytande till hyresgästerna samt de ekonomiska vinningar det medför till förvaltningen.

Articles Tenant Experience

Så skapar öppna fastighetssystem värde åt bostadsbolagen

Öppenhet hos system i fastighetsbranschen är en högaktuell fråga för många bostadsbolag som vill ta nästa steg i sin digitala utveckling. Vi har pratat med tre ledande fastighetssystem där frågan spelar en central roll i utvecklandet av tjänster mot sina kunder.

Articles Kostnadsbesparingar

Hur kan man hjälpa hyresgäster att hushålla med el i en tid då elkostnader skenar?

Bland många boende finns en stark oro just nu över skenande elpriser och ökade fasta kostnader. Vissa av dessa kostnader som exempelvis både värme och vatten påverkar även hyresvärdens ekonomi. Så vad kan man göra som bostadsaktör för att landa i en så hållbar situation som möjligt för båda parter?

Video Kundnöjdhet

En ny dimension på boendes vardag

Vad innebär en boendeapp för bostadsbolag och boende? I detta avsnitt pratar vi om hur en integrerad plattform skapar en ny dimension på det samlade gränssnitt som boendeappen kan bli när vi går utanför den traditionella kommunikationsfunktionen och breddar erbjudandet av funktioner till allting som behövs i vardagen för boendet

Video Kundnöjdhet

Vad kan Tenant Experience lösningar erbjuda som göra att boende blir nöjdare och trivs bättre?

För hyresgäster kan mötet med sin hyresvärd genom hela kundresan ofta förenklas. Genom att ta bort komplexitet och förenkla mötet upplever boende en merservice och förbättrad boendeupplevelse i viktiga aspekter som felanmälan, betalning, bokning och kommunikation. Allt detta pratar vi om i detta avsnitt.

Video Kundnöjdhet

När blir Tenant Experience en hygienfaktor för boende och bostadsaktörer?

Digitala förväntningar är höga hos dagens hyresgäster vad gäller boendet såväl som för kontor. ”Det finns ingen skillnad mellan generationer längre – detta är ett nytt krav för boende och det finns ett tydligt behov för en modern lösning som tar hand om hyresgästens vardagsproblem på ett enkelt sätt” säger Henrik Svanqvist.

Video Kostnadsbesparingar

Långsiktig lönsamhet i förbättrade kundupplevelser

Det finns tydliga behov av boenderelaterade tjänster hos hyresgäster som naturligen kan erbjudas av bostadsaktörer men som traditionellt setts har lämnats till andra aktörer. Med kundinsikt och goda kundrelationer är det enklare att förstå vad boende vill ha och sedan tillmötesgå detta behov med nya och kurerade tjänster. I detta avsnitt pratar vi om hur man gör detta i praktiken.

Video Kostnadsbesparingar

Handlar proptech bara om att spara pengar?

Fastighetsbranschen har länge fokuserat på värdeökningen av fastigheter med stark kunskap om kostnadssidan. Här har proptechlösningar använts som ett medel för att spara pengar. Kostnadsbesparingar har, och fortsätter vara viktigt för fastighetsägare men nu börjar intäkter och upplevelser ses som ytterligare en viktig faktor. Detta är ett nytt steg och handlar om hur fastighetsägare ytterligare kan tillföra värdeskapande i boenderesan.

Video Kundnöjdhet

Varför börjar bostadsbranschen intressera sig mer för slutkund?

Många bostadsaktörer går från att erbjuda betong och kvadrat till att erbjuda ett hem och en upplevelse för individ eller familj. I bostaden konsumeras allt från bredband, rut- och rot tjänster och annan service kopplat till hemmet. Då behöver man som bostadsaktör förstå hur och när man kan erbjuda sina hyresgäster tjänster, och vara en garant för trovärdiga aktörer bakom detta.

Video Kundnöjdhet

Varför är Tenant Experience så viktigt just nu och hur står sig Sverige internationellt?

Svenska konsumenter ligger långt fram inom digitalisering, med internet, mobiltelefoni med mera. Individer är mogna digitalt. Fastighetsbranschen har inte riktigt följt med hittills men nu börjar det hända saker, och mycket händer inom kategorin tenant experience. "Man kan inte bara jobba med kostnader utan behöver hitta nya intäkter, förstå sina kunder bättre och förstå sin produkt" säger Christoffer Börjesson, Stronghold.

Video Kundnöjdhet

Bostadsbranschens utveckling inom Tenant Experience och samgåendet mellan Avy och Tmpl

Bostadsbranschen håller på att mogna vad gäller tenant experience och Avy och Tmpl som de enskilt två största aktörerna gick samman. ”Enorma summor går in i produkt och skalbarhetsfrågor och vi kan tillsammans ta de kostnaderna på ett bättre sätt och erbjuda en ledande produkt i Norden” säger Henrik Svanqvist i detta avsnitt på Realplay.

Lorem ipsum dolor si amet (example)

Hong Kong authorities on Tuesday confirmed Xi’s two-day trip to the semi-autonomous territory later this week to celebrate the 25th anniversary of the former British colony’s return to Chinese rule.

Video Sustainability

Det digitala ekosystemet kring fastigheten

Det talas mycket om det digitala ekosystemet kring fastigheten just nu. Vad innebär det och varför är det så viktigt?

Articles Kundnöjdhet

Tenant Experience, boendes behov, mognad i fastighetsbranschen och digital teknik som möjliggörare att gå från insikt till handling

På Almedalen 2022 stod Avy-Tmpl på scen tillsammans med AktivBo och pratade om Tenant Experience. Här är fem frågor till panelen som summerar vårt seminarium i Almedalen 2022. På Scen: Jon Svensson och Frida Kullh, AktivBo samt Henrik Svanqvist och Petter Arvidsson, Avy-Tmpl. Moderator va Harry McNeil, Selma Bostad.

Video Sustainability

Allmännyttiga vs privata bostadsbolag – hur skiljer sig kundbehov och digitala lösningar åt?

I denna video pratar Henrik Svanqvist, medgrundare till Avy-Tmpl och Christoffer Börjesson, Stronghold, om hyresgästers behov i allmännyttiga vs privata bostadsbolag, och om efterfrågan på de digitala lösningarna för att arbeta med förbättrade kundupplevelser skiljer sig åt mellan bostadsaktörerna.

Articles Tenant Experience

Tenant Experience – från boende till boendeupplevelse

Petter Arvidsson, CPO/COO på Avy-Tmpl delar med sig om sina tankar kring Tenant Experience och hur bekvämlighet, trygghet och hållbarhet kan optimeras genom hela boenderesan utifrån hyresgästens perspektiv.

Articles Nya intäkter

E-commerce i bostadsbranschen

HannahClara Vilsek, Avys e-commerce expert kommer närmast från Amazon och delar här med sig av kunskap och erfarenheter kring Avys tjänsteplattform och vad embedded e-commerce gör för app-användarnas upplevelse.

More from Avy-Tmpl

Intervju Sustainability

Så blir socialt hållbarhetsarbete en framgång för bostadsbolag

Lena Liljendahl är expert på boendefrågor hos Sveriges Allmännytta. Med ett stort engagemang för sociala frågor och brinnande intresse för kommunikation har Lena kontakt med medlemsbolagen för att samla erfarenhet och sprida goda exempel. Vi fördjupar oss i en intervju och får höra mer om hur man skapar en bra hyresgästdialog, fördelarna med att ge utrymme åt boinflytande till hyresgästerna samt de ekonomiska vinningar det medför till förvaltningen.

Articles Tenant Experience

Så skapar öppna fastighetssystem värde åt bostadsbolagen

Öppenhet hos system i fastighetsbranschen är en högaktuell fråga för många bostadsbolag som vill ta nästa steg i sin digitala utveckling. Vi har pratat med tre ledande fastighetssystem där frågan spelar en central roll i utvecklandet av tjänster mot sina kunder.

Articles Kostnadsbesparingar

Hur kan man hjälpa hyresgäster att hushålla med el i en tid då elkostnader skenar?

Bland många boende finns en stark oro just nu över skenande elpriser och ökade fasta kostnader. Vissa av dessa kostnader som exempelvis både värme och vatten påverkar även hyresvärdens ekonomi. Så vad kan man göra som bostadsaktör för att landa i en så hållbar situation som möjligt för båda parter?

Video Kundnöjdhet

En ny dimension på boendes vardag

Vad innebär en boendeapp för bostadsbolag och boende? I detta avsnitt pratar vi om hur en integrerad plattform skapar en ny dimension på det samlade gränssnitt som boendeappen kan bli när vi går utanför den traditionella kommunikationsfunktionen och breddar erbjudandet av funktioner till allting som behövs i vardagen för boendet

Video Kundnöjdhet

Vad kan Tenant Experience lösningar erbjuda som göra att boende blir nöjdare och trivs bättre?

För hyresgäster kan mötet med sin hyresvärd genom hela kundresan ofta förenklas. Genom att ta bort komplexitet och förenkla mötet upplever boende en merservice och förbättrad boendeupplevelse i viktiga aspekter som felanmälan, betalning, bokning och kommunikation. Allt detta pratar vi om i detta avsnitt.

Video Kundnöjdhet

När blir Tenant Experience en hygienfaktor för boende och bostadsaktörer?

Digitala förväntningar är höga hos dagens hyresgäster vad gäller boendet såväl som för kontor. ”Det finns ingen skillnad mellan generationer längre – detta är ett nytt krav för boende och det finns ett tydligt behov för en modern lösning som tar hand om hyresgästens vardagsproblem på ett enkelt sätt” säger Henrik Svanqvist.

Video Kostnadsbesparingar

Långsiktig lönsamhet i förbättrade kundupplevelser

Det finns tydliga behov av boenderelaterade tjänster hos hyresgäster som naturligen kan erbjudas av bostadsaktörer men som traditionellt setts har lämnats till andra aktörer. Med kundinsikt och goda kundrelationer är det enklare att förstå vad boende vill ha och sedan tillmötesgå detta behov med nya och kurerade tjänster. I detta avsnitt pratar vi om hur man gör detta i praktiken.

Video Kostnadsbesparingar

Handlar proptech bara om att spara pengar?

Fastighetsbranschen har länge fokuserat på värdeökningen av fastigheter med stark kunskap om kostnadssidan. Här har proptechlösningar använts som ett medel för att spara pengar. Kostnadsbesparingar har, och fortsätter vara viktigt för fastighetsägare men nu börjar intäkter och upplevelser ses som ytterligare en viktig faktor. Detta är ett nytt steg och handlar om hur fastighetsägare ytterligare kan tillföra värdeskapande i boenderesan.

Video Kundnöjdhet

Varför börjar bostadsbranschen intressera sig mer för slutkund?

Många bostadsaktörer går från att erbjuda betong och kvadrat till att erbjuda ett hem och en upplevelse för individ eller familj. I bostaden konsumeras allt från bredband, rut- och rot tjänster och annan service kopplat till hemmet. Då behöver man som bostadsaktör förstå hur och när man kan erbjuda sina hyresgäster tjänster, och vara en garant för trovärdiga aktörer bakom detta.

Video Kundnöjdhet

Varför är Tenant Experience så viktigt just nu och hur står sig Sverige internationellt?

Svenska konsumenter ligger långt fram inom digitalisering, med internet, mobiltelefoni med mera. Individer är mogna digitalt. Fastighetsbranschen har inte riktigt följt med hittills men nu börjar det hända saker, och mycket händer inom kategorin tenant experience. "Man kan inte bara jobba med kostnader utan behöver hitta nya intäkter, förstå sina kunder bättre och förstå sin produkt" säger Christoffer Börjesson, Stronghold.

Video Kundnöjdhet

Bostadsbranschens utveckling inom Tenant Experience och samgåendet mellan Avy och Tmpl

Bostadsbranschen håller på att mogna vad gäller tenant experience och Avy och Tmpl som de enskilt två största aktörerna gick samman. ”Enorma summor går in i produkt och skalbarhetsfrågor och vi kan tillsammans ta de kostnaderna på ett bättre sätt och erbjuda en ledande produkt i Norden” säger Henrik Svanqvist i detta avsnitt på Realplay.

Lorem ipsum dolor si amet (example)

Hong Kong authorities on Tuesday confirmed Xi’s two-day trip to the semi-autonomous territory later this week to celebrate the 25th anniversary of the former British colony’s return to Chinese rule.

Video Sustainability

Det digitala ekosystemet kring fastigheten

Det talas mycket om det digitala ekosystemet kring fastigheten just nu. Vad innebär det och varför är det så viktigt?

Articles Kundnöjdhet

Tenant Experience, boendes behov, mognad i fastighetsbranschen och digital teknik som möjliggörare att gå från insikt till handling

På Almedalen 2022 stod Avy-Tmpl på scen tillsammans med AktivBo och pratade om Tenant Experience. Här är fem frågor till panelen som summerar vårt seminarium i Almedalen 2022. På Scen: Jon Svensson och Frida Kullh, AktivBo samt Henrik Svanqvist och Petter Arvidsson, Avy-Tmpl. Moderator va Harry McNeil, Selma Bostad.

Video Sustainability

Allmännyttiga vs privata bostadsbolag – hur skiljer sig kundbehov och digitala lösningar åt?

I denna video pratar Henrik Svanqvist, medgrundare till Avy-Tmpl och Christoffer Börjesson, Stronghold, om hyresgästers behov i allmännyttiga vs privata bostadsbolag, och om efterfrågan på de digitala lösningarna för att arbeta med förbättrade kundupplevelser skiljer sig åt mellan bostadsaktörerna.

Articles Tenant Experience

Tenant Experience – från boende till boendeupplevelse

Petter Arvidsson, CPO/COO på Avy-Tmpl delar med sig om sina tankar kring Tenant Experience och hur bekvämlighet, trygghet och hållbarhet kan optimeras genom hela boenderesan utifrån hyresgästens perspektiv.

Articles Nya intäkter

E-commerce i bostadsbranschen

HannahClara Vilsek, Avys e-commerce expert kommer närmast från Amazon och delar här med sig av kunskap och erfarenheter kring Avys tjänsteplattform och vad embedded e-commerce gör för app-användarnas upplevelse.

Subscribe to our newsletter!

And stay updated on the latest happenings with us, industry and customer insights, product news and much more.