E-commerce i bostadsbranschen

HannahClara Vilsek, Avys e-commerce expert kommer närmast från Amazon och delar här med sig av kunskap och erfarenheter kring Avys tjänsteplattform och vad embedded e-commerce gör för app-användarnas upplevelse.

2022.02.01, 02:21 av Avy-Tmpl

Ni pratar om embedded e-commerce på Avy-Tmpl, vad innebär detta egentligen?

Avy-Tmpl erbjuder heltäckande smarta processer för förbättrad service utifrån boendes perspektiv. I vår app kan boende dels hantera all grundläggande funktionalitet som hyresbetalning, felanmälan, informationsflöden och bokningar för sina hem, men även ta del av handplockade tjänster och produkter, noggrant utvalda för att förbättra hela boendeupplevelsen. Boendeappen är en del i vårt erbjudande som tillsammans med vår integrations- och tjänsteplattform samt kundinsikt utgör helheten. Och det är här embedded e-commerce kommer in i bilden – där vi sömlöst kan erbjuda boende kurerade och kvalitetssäkrade tjänster kopplade till hemmet direkt via boendeappen, utan att behöva slussa användarna till externa partners gränssnitt.

“Vi erbjuder boende kvalitetssäkrade tjänster med den bästa användarupplevelsen man kan få digitalt”

Hur skapar Avy-Tmpls tjänsteplattform värde för boende?

Det sortiment av tjänster och produkter vi tar fram syftar till att täcka alla de behov som man har från inflytt till utflytt. Genom vår stora volym av slutanvändare har vi möjlighet att tillsammans med partners erbjuda bättre avtal för slutkund än vad som finns på marknaden, men även den bästa användarupplevelsen man kan få digitalt. Till exempel så har vi tagit fram en inflyttningstjänst där boende på enklaste sätt kan förbereda sig inför sin flytt. Bland annat går det att registrera sig för elavtal på två klick, något som annars kräver att man behöver ha koll på sitt anläggnings-ID samt ta kontakt med tidigare el-leverantör för att säga upp sitt avtal och sedan ringa ny leverantör för att koppla på ett nytt. Dessutom kan vi erbjuda prisgaranti för detta. Det är ett av flera bra exempel på hur vi arbetar med våra partners för att förbättra processer så att boendet upplevs smidigare, tryggare och modernare.

Och vad är värdet för bostads- och förvaltningsbolagen?

Vår plattform möjliggör för bostads- och förvaltningsbolag att erbjuda sina kunder en helt ny typ av service som man länge velat, men inte på ett smidigt sätt kunnat erbjuda. Det blir allt viktigare för alla seriösa aktörer inom bostadsbranschen att skapa livskvalitet och välmående i hemmen, utöver ursprungserbjudandet om själva bostaden. Sedan är införandet av ökad service som vi vet att boende har behov av ett sätt att affärsutveckla och skapa nya intäkter. Vi arbetar mycket med data för att förstå vad boende önskar, och har behov av – och hur detta varierar med geografi och typ av boende. För en fastighetsägare med god kundkännedom och relation till sina kunder, där boende har förtroende för sin fastighetsägare som leverantör, konverterar till exempel våra inflyttningstjänster så mycket som upp till 58%. Och sedan sänks administrationskostnader rejält vid smidig digital hantering.

“Det blir allt viktigare för alla seriösa aktörer inom bostadsbranschen att skapa livskvalitet och välmående i hemmen”

Hur viktigt är det med rätt samarbetspartners och hur väljer ni dem?

Det är oerhört viktigt. Boende har behov och betalningsvilja för att slippa hantera mycket administration som har med boendet att göra och vill slippa lägga tid på att undersöka och utvärdera en massa olika leverantörer. Därför är högsta kvalitet och tighta relationer med alla de leverantörer vi samarbetar med det som ger framgång. Vi väljer samarbetspartners med god renommé och som är i framkant av innovation och kan erbjuda något extra inom sin kategori.

Vilka är dina viktigaste take aways till alla fastighetsägare och förvaltare som funderar på detta?

Det är helheten i boendeappens service som resulterar i ett högt användarengagemang. Grundläggande funktionalitet likt en betalningslösning eller tvättstugebokning som löser problem för boendes vardag plus relevanta, högkvalitativa tjänster – det är den kombinationen som i slutändan driver trafik och värde för slutkund. Så skulle jag vilja slå ett slag för data igen. Det är genom förståelse och kundkännedom som man kan ta fram relevanta erbjudanden. Vi arbetar mycket med kundinsikter som gör att vi kan nå rätt boende med rätt service i rätt sammanhang för att ge en värdefull service utan att upplevas som reklam. Avys plattform gör att boende får ökat förtroende för sin fastighetsägare och det är just det som gör att boende väljer att konsumera tjänster som hemförsäkring eller trygghetsförsäkring via boendeappen.

Användandet och konverteringen på våra tjänster ökar varje månad och jag ser Avy-Tmpl som den nya kanalen för allt som rör boendet – en heltäckande service för boende som inte tidigare funnits på marknaden. Allt detta finns tillgängligt för bostadsbolag och förvaltare utan något som helst handpåslag. Vår service är attraktiv för boende och inte minst tycker jag beviset för det är att 90% av alla hyresgäster med tillgång till Avy laddar ner vår boendeapp vid inflyttning. Det känns så otroligt kul att vara en del av den resa som ökar kundfokus och sätter affärsutveckling i spotlight för hela bostadsbranschen.