Titta i fullskärm

Hur resonerar fastighetsbolag kring boendetjänster?

Sveafastigheter är en pionjär inom digitalisering och har nu erbjudit sina hyresgäster boendetjänster i över fyra år. Detta arbete har inneburit erfarenheter av vad som skapar värde för såväl boende som förvaltning. I detta klipp ger Carl-David Hedén, digitaliseringsansvarig på Sveafastigheter goda råd för att bli framgångsrik med boendetjänster.

2024.02.16, 06:29 av Avy-Tmpl