Titta i fullskärm

Hur kan en trygghetsförsäkring underlätta i ekonomiskt oroliga tider?

Ekonomiskt otrygga tider innebär risker både för såväl hyresgäster och fastighetsägare. På ett personligt plan är en sjukskrivning eller arbetslöshet något som kan vara tufft. Att då behöva oroa sig över om pengarna räcker till hyran skapar onödig stress. Hur kan vi underlätta för de boende och minska risken för ofrivillig omflyttning? Vi vände vi oss till AXA Partners för en förmånlig trygghetsförsäkring som fastighetsbolagen kan välja att erbjuda via boendeappen. Denna produkt har blivit mycket uppskattad och fyller ett viktigt syfte för många människor. Carl Germann, Senior Account Manager på AXA Partners utvecklar i bifogat klipp varför denna försäkring blivit så väl mottagen.

2024.02.16, 06:26 av Avy-Tmpl