Titta i fullskärm

Handlar proptech bara om att spara pengar?

Fastighetsbranschen har länge fokuserat på värdeökningen av fastigheter med stark kunskap om kostnadssidan. Här har proptechlösningar använts som ett medel för att spara pengar. Kostnadsbesparingar har, och fortsätter vara viktigt för fastighetsägare men nu börjar intäkter och upplevelser ses som ytterligare en viktig faktor. Detta är ett nytt steg och handlar om hur fastighetsägare ytterligare kan tillföra värdeskapande i boenderesan.

2022.10.12, 08:50 av Avy-Tmpl

Fastighetsbranschen har länge fokuserat på värdeökningen av fastigheter med stark kunskap om kostnadssidan, där proptechlösningar använts som ett medel för att spara pengar. Även om kostnadsbesparingar har, och fortsätter vara viktigt för fastighetsägare börjar intäkter och upplevelser ses som ytterligare en viktig faktor. Detta är ett nytt steg och handlar om vad mer fastighetsägare kan tillföra i värdeskapandet i boenderesan.