Titta i fullskärm

Finns det några hinder för allmännyttan att erbjuda boendetjänster?

Intresset för boendetjänster har ökat stark bland fastighetsbolag som idag ser olika former av boendetjänster såsom försäkringar, elavtal, bredband och flyttstäd som en viktig service och naturlig del av kunderbjudandet. Även de kommunala allmännyttiga bolagen visar nu intresse för boendetjänster - några redan igång - men har även juridiska aspekter i Kommunallagen att beakta. För att grundligt belysa frågan om några hinder föreligger, vände vi oss till Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt på Uppsala universitet. Olle Lundin konstaterar i sitt utlåtande att varken lagstiftning eller rättspraxis ställer några rättsliga hinder för boendetjänster.

2024.02.16, 06:23 av Avy-Tmpl