Avy boendeplattform för dig som har Vitec

Om du idag använder Vitecs Fastighetssystem och överväger Avy boendeplattform så presenteras här mer information om mervärden, teknisk information och referenserer till fastighetsaktörer som redan har insett fördelarna.

Mervärden av Avy boendeplattform

Avy erbjuder en modern och öppen boendeplattform som är särskilt designad för att förenkla och förbättra relationen mellan boende och fastighetsägare. Detta är mervärden som våra kunder ser som viktiga;
 • Ökat värde av Vitec system. Genom att Avy kopplar sig mot Vitec men även andra system såsom IMD, digital access, bokning, trapphustavlor erhålls en enhetlig kundresa och mer ut av era andra system.
 • Nya återkommande intäkter. Genom vår digitala plattform och redan framtagna boendetjänster kan ni komma igång snabbare och erbjuda ökad service till era boende.
 • Kostnadsbesparingar. Vi adresserar kritiska processer i boenderesan och realiserar stora värden kopplat till bland annat processen för inflyttning, kommunikation, ärendehantering och betalning av hyra/avi.
 • Ökad kundnöjdhet. Plattformen erbjuder bättre kundservice och ökad tillgänglighet till hyresgästerna vilket visar sig i förbättrad kundnöjdhet.
 • Minskad risk för inlåsning. Trött på att ett och samma system ska hantera allting? Med hjälp av Avy flyttas utvecklingen av framtidens digitala boenderesa till en relation med oss och integreras med ert fastighetssystem.
Jämförelse mellan Avy boendeplattform och Mina Sidor/ Fastighetssystem i gränssnitt mot boende*
Avy är ett så kallat ”Best-of-breed” system med spetsfunktionalitet utvecklad för boenderesan. I jämförelse med motsvarande ”MinaSidor” som ofta är en del av ett fastighetssystem erbjuder Avy generellt bredare funktionalitet och större potentiell värdehemtagning
*kontakta gärna Avy för fördjupning av parametrar

Unik funktionalitet med Avy

Avy boendeplattform är utvecklad för att göra boenderesan från inflyttning till utflyttning så smidig som möjlig för såväl boende som förvaltning. Avy boendeplattform finns såväl som app som webb och kan ersätta Mina sidor. Avy erbjuder ett stort utbud av valbar funktioner där det som främst särskiljer från Vitec fastighetssystem är;
 • Boendetjänster för att öka servicegraden mot de boende
 • Boendeforum för grannar och förvaltande personal
 • Bokningsmotor som kan kopplas mot valfri resurs, även integration mot lås
 • AI Copilot integrerad i hela boendeplattformen för ökad värdehemtagning
 • Embed som möjliggör för kund att lägga till och utveckla egna funktioner
 • Användargränssnitt för både App och webb enligt WCAG standard
 • Integrationsramverk som ger flexibilitet och enkelt möjliggör integration av nya system

Få mer effekt av Vitec genom AI i ärendehanteringen

Vår AI copilot är helt integrerad med Vitec Teknisk Förvaltning och möjliggör följande;
 • Självbetjäning med AI Copilot som minskar inkommande frågor med upp till 40%
 • Ökad kundservice och tillgänglighet som svarar under dygnets timmar – oavsett språk
 • Ökad kvalité på inkommande ärenden och minskad belastning på förvaltande organisation
 • Fullt integrerat med Vitec Teknisk förvaltning
  • Skicka in ett ärende på enhets- och åtgärdsnivå
  • Följ status och få återkoppling i Avy Boendeplattform
Processen för ärendehantering som Davy fokuserar på:

Mer om integration Vitec

Vårt ekosystem av olika partners är en viktig grund för att leverera en marknadsledande boendeplattform. Vi integrerar mot Vitec sedan många år och arbetar för att förenkla för våra kunder. En fördjupning av integrationer med Vitec framgår av den Tekniska manualen nedan. Integration mot Vitec Hyra och Vitec Teknisk Förvaltning
 • Import av kontrakts-, objekts-, fastighet och hyresgästdata via FastAPI
 • Tvåvägssynkronisering av kontaktuppgifter
 • Komplett integration av ärendehantering mot Vitec Teknisk förvaltning (ärenden skickas in på rätt nivå samt statusuppdatering)
 • Visualisera hyresavi och PDF samt återläsning av betalstatus i boendeplattformen
Ladda ner Teknisk manual

Hur skapas värde med boendenära tjänster?

Sedan 2018 har vi specialiserat oss på att utveckla kvalitativa och efterfrågade boendenära tjänster som förenklar de boendes vardag såsom exempelvis hemförsäkring, elavtal eller bredband. Dessa boendetjänster uppskattas mycket av de boende – vilket visar sig i en hög konverteringsgrad – och genererar samtidigt nya intäkter till fastighetsbolagen.
 • Automtatisk inflyttningstjänst där tjänster såsom hemförsäkring, elavtal, bredband och trygghetsförsäkring kan erbjudas
 • Ökad service och nya återkommande intäkter
 • Beprövat arbetssätt och hög konverteringsgrad

Varför föll valet på Avy?

Christoffer Greijer, IT- och digitaliseringsansvarig på Enköpings Hyresbostäder ger sin syn på hur de resonerade när de valde Avy boendeplattform för att komplettera Vitecs affärssystem.  

Christoffer Greijer

IT- och digitaliseringsansvarig på Enköpings Hyresbostäder

Varför föll valet på Avys boendeplattform i er verksamhet?

Vi vill tillgodose våra kunders behov och önskemål nu och i framtiden. Detta gör att vi vill samla gränssnittet mot våra kunder på ett ställe oavsett vilka tekniska val som vi tar i bakgrunden. Avy har en etablerad och enkel produkt som matchar vår nuvarande uppsättning överraskande bra. Vi ser även att Avys planer framöver ligger i linje med hur vi idag ser att vi vill utveckla kundresan hos oss.

Hur har integrationen mot ert befintliga affärssystem Vitec fungerat?

För de flöden som finns uppbyggda i produkten (Avy) idag har integrationerna fungerat bra. Ser det som viktigt att i framtiden få en smidig dubbelriktad kommunikation mellan våra system för att tillgodose våra kunder på ett bra sätt. Denna utveckling ska bli intressant och följa.

Trots att det är tidigt i processen, har ni börjat se några effekter?

Vi har inte lanserat ännu, men det ska bli mycket intressant att se effekterna av bland annat Davy och hur den hjälper oss i vår kommunikation med våra kunder.

Har ni några goda råd till andra fastighetsbolag som överväger Avys boendeplattform?

Är man ute efter ett enkelt gränssnitt, smidig hantering av kundresan samt bra integrationer mot andra system så är Avy ett bra val. Att det är en etablerad produkt med bra fart på utvecklingen gör valet enklare.

Läs även fler kundcase

Företag med Vitec som valt Avy

Vi har idag många kunder från såväl allmännyttan som det privata med Vitecs affärssystem som valt att nyttja Avys Boendeplattform i gränssnittet mot kund. Finns det behov att få prata med dessa företag om sina erfarenheter av att digitalisera boenderesan så hjälper vi gärna till.

Vill du veta mer?

Vill ni veta mer om vårt samarbete med Vitec, fördelar med utvecklade integrationer samt vad som ligger i roadmap. Kontakta oss på hello@avy.se