COVID-19

Avy förenklas och ställs till förfogande för Sveriges fastighetsbolag

Corona har isolerat flera svenskar i sina hem. Det är en situation som ser många olika behov uppstå beroende på individuella förutsättningar bland boende. Samtidigt ser vi solidariska initiativ mellan grannar för att möta utmaningarna tillsammans.

Nu förenklar vi Avy och gör tjänsten tillgänglig så att fastighetsägare kan bidra till situationen på följande sätt:

  • Direkt kommunikationskanal för löpande information och krishantering till boende
  • Hjälp och volontär knapp – vilka grannar vill hjälpa till och vilka behöver hjälp
  • Anståndsprocess – digital hantering av inkommande frågor i de fall hyresgäster eventuellt får svårt att betala hyran
  • Tränad personal hos Avy tillgängliga för att lägga upp information, stötta fastighetsägare och förvaltare med digitala erfarenheter samt hantering av verktyg

Kontakta Mikaela Svefors för mer information;

Mail: mikaela@avy.se

Mobil: +46 (0)72 353 45 67